Skip navigation

Interlibrary Loan & Carolina BLU

Log in to request, hold, or recall any article or book including items in storage.


truck icon Your Request

Title: Apologie druhá stavův království českého, tělo a krev Pána Ježisě Krista pod oboji spůsobou príjímajicích, která, roku 1618 na ospravedlnění Cechův píed Evropou od týchž pánův stavův v českém i nemeckém jazyku tiskem vydaná, nyní opět k poučení a oslavení milého národa našeho na světlo vycházi. S prílohami.
Author:
Published:

Non-Affiliated Borrowers

North Carolina residents with a borrower's card or a registered borrower from another University can place a hold or recall on an item that is currently checked out or request material in storage or at the Library Service Center, using our Request form.

Non-Registered Borrower

If you are not registered as a borrower with UNC Libraries but need to request an item that is currently in storage or at the Library Service Center, please contact the Davis Library Circulation Department for assistance.

Interlibrary Loan Policies

Health Sciences Library
Law Library
University Library

Carolina BLU is a service of the UNC University Libraries and supports the research and instructional needs of the students, faculty, and staff of the University of North Carolina at Chapel Hill.